باسلام تاریخ آزمون مرحله ی اول مسابقه علمی دانش آموزان مقطع راهنمایی   روزچهار شنبه91/11/25می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۱ دی۱۳۹۱ساعت 14:58  توسط آموزش  | 
اعجاز اعداد ۹:

اگر عددی را در ۹ضرب کنیم و ارقام  آن را با هم حمع کنیم حاصل مجددا ۹ می شود مثال:

 

۹*۹**۸۱......................۸+۱**۹

۹*۶۵۴**۵۸۸۶.......................۵+۸+۸+۶**۲۷.............۲+۷**۹

۹*۲۷۸**۲۵۰۲...................................۲+۵+۰+۲**۹


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ اسفند۱۳۹۰ساعت 14:17  توسط آموزش  | 
درس قران سوم راهنمایی:

۱-کدام مفهوم درباره آیه (وشهدوا علی انفسهم) درست است:

الف-شهادت دادن به نفع خودشان    ب-شهادت دادن به ضرر خودشان     ج-به شهادت رسیدن  د-ارزش شهادت در راه خدا

۲-معنای کلمه های ( یکتا پرست-نوادگان-داده شد) به ترتیب در کدام گزینه آمده است:

الف-حنیف-اسباط-اتخذا     ب-حنیف - اسباط-اوتی   ج-حیف -اوتی-اسباط  د-حنیف-سبط-اوتی

درس دینی

۱-خداوند راههای نا  پیدای پیروزی را به روی چه کسانی  می گشاید:

الف -جهاد گران  ب-شهدا   ج-پرهیز گاران   د-مهاجران

۲-کدامیک از علوم زیر پایه ی اجتهاد است:

الف-علم درایه   ب-استنباط  ج-علم اصول  د-علم رجال

۳-جهاد حضرت با خوارج نهروان  چه نوع جهادی است:

الف-ابتدایی   ب-داخلی  ج-دفاعی   د-اسکتباری

 

 درس عربی:

۱-وزن کلمه استراق در کدام گزینه آمده است:

الف-استفعال  ب-افعال    ج-افتعال   د-انفعال

 

۲-مترادف کلمه ی سائل :

الف-غنی ب-بائس   ج-عسر    د-سوء

 

 درس تاریخ:

۱-اصلی تری منبع در آمد حکومت صفویه چه بوده است:

الف-صدور کالا   ب-محصولات کشاورزی  ج-دریافت مالیات  د-فروش مصالح دستی

 

 

 

 ۲-به موجب کدام قرارداد افغانستان از ایران جدا شد:

الف -گلستان  ب-مفصل   ج-ترکمانچای    د-پاریس

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۴ اسفند۱۳۹۰ساعت 8:34  توسط آموزش  | 
اگر انتقاد با روش درست انجام نشود سوزنده ی رابطه ی شما با دیگری می شود نه سازنده،
فراموش نکنید که .....

■ انتقاد، زمان و مکان مناسب می خواهد.
■ اول تمجید یا تحسین نقاط مثبت ،بعد نقد.
■ هر بار فقط یک نکته ،رگبار انتقادات خاموش.
■ عمل اشتباه ،نقد شود نه خود شخص.
■ انتقاد ،کوتاه و گویا باشد.
■ تا می شود در قالب پیشنهاد یا سوال نقد کنید.
■ یادتان نروز «گوشه و کنایه زدن ،ممنـــــوع»
■ کلی گویی نکنید، «تو همیشه....»، « تو هیچ وقت....»
■ به دلایل و درددل فرد نقد شونده ،گوش دهید.
■ لجبازی ،پیامد تکرار بی جای انتقاد است.
■ در ضمن از نقد خود هم غافل نباشید.
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ فروردین۱۳۹۱ساعت 14:1  توسط آموزش  | 
اگر هروقت نام امتحان را می شنوید،بگی نگی دلتان کمی آشوب می شود....

■ توصیه ی بزرگ ترها یادتان نرود «بچه جون ! از اول سال ،درس بخون! »
■ حق انتخاب با شماست « سختی درس خواندن همراه با لذت نمره ی خوب » یا « لذت درس نخواندن همراه با سختی نمره ی بد »
■ حتما از مهارت «مساله گشایی» و شیوه های کارآمد مطالعه استفاده کنید.
■ قبل و در هنگام مطالعه نگویید:
  • «معلم درباره ی من چه فکر خواهد کرد؟»
  • « وقتم رو به اتمام است»
  • «دیگران بهتر از من جواب می دهند.»
بگویید «تلاش خودم را با آرامش خواهم کرد.»

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ فروردین۱۳۹۱ساعت 13:59  توسط آموزش  | 

پروانه

مردی یك پیله پروانه پیدا كرد. و آن را با خود به خانه برد. یك روز سوراخ كوچكی در آن پیله ظاهر گشت. مرد كه این صحنه را دید به تماشای منظره نشست .ساعتها طول كشید تا آن پروانه توانست با كوشش و تقلای فراوان قسمتی از بدن خود را از آن سوراخ كوچك بیرون بكشد.
پس از مدتی به نظر رسید كه آن پروانه هیچ حركتی نمی كند و دیگر نمی تواند خود را بیرون بكشد. بنابراین مرد تصمیم گرفت به پروانه كمك كند!
او یك قیچی برداشت و با دقت بسیار زیاد ،كمی آن سوراخ را بزرگتر كرد. بعد از این كار پروانه به راحتی بیرون آمد.
اما چیزهایی عجیب به نظر می رسید. بدن پروانه ورم كرده بود و بالهایش چروكیده بود. مرد همچنان منتظر ماند .

او انتظار داشت بالهای پروانه بزرگ و پهن شود تا بتواند این بدن چاق را در پرواز تحمل كند. اما چنین اتفاقی نیفتاد.
در حقیقت پروانه ما بقی عمر خود را به خزیدن به اطراف ،با بالهای چروكیده و تن ورم كرده گذراند و هرگز نتوانست پرواز كند.
آنچه این مرد با شتاب و مهربانی خود انجام داد سبب این اتفاق بود. سوراخ كوچكی كه در پیله وجود داشت حكمت خداوند متعال بود. پروانه باید این تقلا را انجام می داد تا مایع موجود در بدن او با فشار  وارد بالهایش شود تا بالهایش شكل لازم را برای پرواز بگیرند.
بعضی مواقع، تلاش و كوشش و تحمل مقداری سختی، همان چیزی است كه ما در زندگی به آن نیاز داریم. اگر خداوند این قدرت را به ما می داد كه بدون هیچ مانعی به اهداف خود برسیم آنگاه چنین قدرتی كه اكنون داریم نداشتیم.
اگر كسی دست شما را بگیرد دیگر پرواز نخواهید كرد.نكته دیگر این است كه محبت و عشق باید با آگاهی همراه باشد.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۰ساعت 11:42  توسط آموزش  | 
+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۰ساعت 14:32  توسط آموزش  | 

 چد ضلعی ضلعی

الف ـ اعداد چند ضلعی

اعداد چند ضلعی عددهایی هستند، که با شکل چند ضلعی‌های منتظم ارتباط ویژه‌ای دارند. ارتباط ویژه‌ای دارند.خواص ریاضی اعداد چند ضلعی، با مطالعه‌ی این اشکال کشف شده‌اند. بحث در مورد عددهایی که به صورت چند ضلعی هستند، شیرین اما مفصل است. ما در اینجا سعی می کنیم. شما را باعددهای چند ضلعی آشنا کنیم ، و در مورد برخی از آنها نیز فقط به یک خاصیت اشاره کنیم.

اعداد مثلثی
 
جدول مشاهده می‌کنید، در هر کدام از این مثلث ها فقط یک دکمه در راس قرار‌دارد در هر یک از سطرهای پایین نیز، هر سطر یک دکمه بیشتر از سطر بالای خود دارد. پس شمار دکمه‌های به کار رفته در آنها را، چپ به راست، می‌توان چنین به دست آورد:...،(5+2+۳+۲+4)،(4+2+۲+3)،(1+۲+3)،(1+2)،(۱) و حاصل هر یک از آن ها نیز عدد مثلثی نام دارد.

پس سری اعداد مثلثی چنین خواهد‌بود:  ۷۸،۶۶،۵۵،۴۵،۳۶،۲۸،۲۱،۱۵،۱۰،۶،۳،۱،...

 در اینجا اگر شمار دکمه‌های واقع در یک ضلع مثلث معلوم باشد، تعیین مجموع دکمه‌های آن ساده است. کافی خواهد‌بود، که آن را با تمام اعداد طبیعی متوالی کوچکتر از خود جمع کنیم. مثلاً اگر تعداد دکمه‌ها در یک ضلع ۵ تا باشد، شمارکل دکمه‌ها۱+۲+۳+۴+۵ یعنی ۱۵تا خواهد‌بود.


ب ـ عددهای مربعی: این بار دکمه‌ها را در سطرها و ستونهای مساوی کنار هم قرار می‌دهیم. تا یک مربع تشکیل شود .با توجه به شکلهای مربوطه معلوم می‌گردد. که تعداد دکمه‌ها در آن ها به ترتیب مساوی باتوان دوم اعداد طبیعی ۱و ۲و ۳و ۴و ... خواهد‌بود. در اینجا، با معلوم بودن شمار دکمه‌ها در یک ضلع، تعداد کل آنها در مربع معلوم خواهد بود. و اعداد مربعی عبارت از توان دوم اعداد طبیعی متوالی است، که عبارتند از: ۱۲۱،۱۰۰،۱۱۷،۹۲،۷۰،۵۱،۳۵،۲۲،۱۲،۵،۱،۱۴۴،...

 ج- عددهای به صورت پنج ضلعی : با یک نظر به سومین سطر از جدول متوجه می شوید که اعداد مخمسی نیز عبارتند از: ۱،5،12،22،35،51،70،92،117،145،176، ... ریاضیدانان محاسبه کرده‌اند، که در اینجا نیز با معلوم بودن شمار دکمه‌ها در یک ضلع، تعداد دکمه‌های به کار رفته درکل آن معلوم می‌گردد، کافی است، شمار دکمه‌هایی را که در یک ضلع واقعند، به توان دوم برسانید، و آن را با تمام اعداد طبیعی و متوالی پایین‌تر از خود جمع کنید. مثلاً محاسبه‌ی دکمه‌های به کار رفته در آخرین پنج ضلعی جدول چنین است:

 

 

۱+۲+۳+۴+۵۲، که مساوی ۳۵می‌شود. و هر گاه بخواهیم یک عدد مخمسی پیدا کنیم، که یک ضلع شامل ۸ واحد شود، باید چنین کنیم: ۱+۲+۳+۴+۵+۶+۷+۸۲که حاصل ۹۲می‌شود.


د- اعداد شش ضلعی: اعداد شش ضلعی نیز با توجه به شکل عبارتند از:


...، ۲۳۱،۱۹۰،۱۵۳،۱۲۰،۹۱،۶۶،۴۵،۲۸،۱۵،۶،۱


   در اینجا نیز هر عدد به صورت شش ضلعی، برابر است، با تعداد واحدهای آن در یک ضلع، به اضافه‌ی چهار برابر عدد مثلثی ردیف قبل از آن. به عنوان مثال، در آخرین شکل مربوط به شش ضلعی، در یک ضلع ۵ دکمه وجود‌دارد. و می‌‌دانیم که چهارمین عدد‌مثلثی ۱۰ است. پس می‌توان نوشت: ۱۰×۴+۵، که نتیجه ۴۵دکمه می‌‌شود. حالا شما می‌دانید که مثلاً عدد شش ضلعی ۲۳۱ چگونه به دست آمده است.


ه- عددهای هفت ضلعی و هشت ضلعی: اکنون نوبت شماست، که با توجه به اعداد چند ضلعی قبلی، اولاّ طرز تشکیل اعداد مربوط به آنها را معین کنید. ثانیاّ با معلوم بودن تعداد واحدهای یک ضلع از هر کدام چند ضلعی مربوط به آن را هم بیابید.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۰ساعت 11:7  توسط آموزش  | 
از زندگی آموخته ام
آموخته ام ... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی.
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است. .
آموخته ام ... که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم.
آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم.
آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی. .
آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیک تر می شویم سریعتر حرکت می کند.

آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند.
آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم
آموخته ام ... که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد
آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم.
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۰ساعت 14:14  توسط آموزش  | 
--> -->

هفت سین نوروز

هفت سین آیه های قرآن :

1- سَلَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ ( سوره رعد آیه 24 )
 
2- سَلَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِیمٍ ( سوره یس آیه 58 )
 
3- سَلَمٌ عَلَی إِبْرَهِیمَ ( سوره صافات آیه 109 )
 
4- سَلَمٌ عَلَی مُوسَی وَ هَرُونَ ( سوره صافات آیه 120 )
 
5- سَلَمٌ عَلَی إِلْ یَاسِینَ ( سوره صافات آیه 130 )
 
6- سَلَمٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ ( سوره صافات آیه 181 )
 
7- سَلَمٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ( سوره قدر آیه 5 )
هفت سین باستانی : سیب سرخ ، سنجد ، سماق ، سرکه ، سمنو ، سبزه ، سیر
هفت سین رزمندگان در زمان جنگ : سرنیزه ، سیم خاردار ، سنگر ، سیم چین ، سنبه ، سجاده ، سینه خشاب
هفت سین رایانه ای : سرور ، سی پی یو ، سیستم ، سوکت ، سی دی رام ، سی دی رایتر ، سیم
هفت سین حیوانات : سگ ، سوسمار ، سنجاقک ، سنجاب ، سوسک ، سار ، سمور 
هفت سین حافظ :

1- سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد

2- سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

3- سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند
همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

4- سلامی چو بوی خوش آشنایی
بر آن مردم دیده روشنایی

5- ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود
این بحث با ثلاثه غساله میرود

6- ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
کار چراغ خلوتیان باز درگرفت

7- سالها پیروی مذهب رندان کردم
تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۳ اسفند۱۳۸۹ساعت 11:28  توسط آموزش  |